אונליביז ישראל בע"מ (להלן "החברה") נוקטת בפעולות סבירות לבדיקת התוכן באתר, הגנה על התוכן ולשמירה על פרטיות הגולשים ובכלל זה החברה מתחייבת לא למסור פרטי גולשים/משתמשים לצד שלישי.

אי לכך ובהתאם לזאת:
  1. החברה לא תשא באחריות לגבי פרסום של תוכן שקרי, מזיק, זדוני או פוגעני על ידי משתמשים באתר ובכלל זה לגבי תוכן המקושר לאתר באמצעות קישורים חיצוניים.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם מודעה או להסיר מודעה שפורסמה על בסיס שיקול דעתה הבלעדי.
  3. החברה לא תפצה באחריות במקרה של פריצה לבסיס הנתונים וגניבת פרטי גולשים.
  4. החברה לא תפצה משתמש במקרה של קריסת האתר, אלא במידה והוכח ששילם בעד פרסום באתר.
  5. החברה לא תשא באחריות לנזק שנגרם למבקר באתר כתוצאה מהתקשרות עסקית או אחרת עם גוף שפרסם באתר.
  6. המשתמש/מבקר באתר מבין את הסיכונים לעיל הקשורים בשימוש באתר ומתחייב לא לבוא בטענות במידה ואחד או יותר מהסיכונים מתממש.
כללים למבקר באתר/משתמש:
  1. על המבקר או משתמש באתר להתחייב לא לפרסם תוכן שיקרי, זדוני או לא הולם בכל צורה. 
  2. על המשתמש באתר נאסר לפרסם עסק ללא קבלת רשות מאותו עסק.
  3. על המשתמש באתר נאסר לפרסם עסק פיקטיבי.

במידה ונתקלת בתוכן מסוג זה באתר, אנא דווחו לנו באמצעות אפשרות "צור קשר" באתר. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת ללא צורך בנקיטת פעילות יזומה לעדכון המבקר באתר ו/או המשתמש.

כל הזכויות באתר שמורות לאונליביז ישראל בע"מ ובכלל זה שימוש בשם האתר, כתובתו ולוגו.

גלישה מהנה ובטוחה

בחסות:

שתף

ניסיון ניסיון ניסיון